10287

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juni 2, 2013
KB tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan
Inwerkingtreding op 1 juli 2013
water
energie
algemeen
energie (markt/distributie)
water-drinkwater
Ook beschikbaar in: Frans