10301

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, mei 8, 2013
Verordening (EU) nr. 487/2013 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang
Inwerkingtreding op 21 juni 2013
producten
informatie
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
autowrak
Ook beschikbaar in: Frans