10302

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, april 11, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-258/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Ierland ; Habitatrichtlijn 92/43/EEG ; instandhouding van natuurlijke habitats ; speciale beschermingszones ; beoordeling van gevolgen van plan of project voor beschermd gebied ; criteria voor beoordeling van waarschijnlijkheid dat dergelijk plan of project natuurlijke kenmerken van betrokken gebied aantast
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans