10304

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, maart 21, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-244/12
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten ; richtlijn 85/337/EEG ; uitbreiding van luchthaveninfrastructuur ; onderzoek aan de hand van drempelwaarden of criteria ; selectiecriteria ; gebieden met hoge bevolkingsdichtheid
vergunning
informatie
milieueffecten
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans