10312

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, mei 13, 2013
Richtlijn 2013/12/EU van de Raad houdende aanpassing van richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië
Inwerkingtreding op 1 juli 2013
energie
productnormen
informatie
verwarming
elektriciteit
gas
energie (markt/distributie)
elektriciteit (toestel)
EPB
Ook beschikbaar in: Frans