10326

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, mei 17, 2013
Richtlijn 2013/28/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken
Omzettingstermijn : 22 augustus 2013
Inwerkingtreding op 11 juni 2013
afval
uitbatingsvoorwaarden
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
autowrak
Ook beschikbaar in: Frans