10330

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, maart 14, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-420/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Oostenrijk ; richtlijn 85/337/EEG ; milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ; vergunning voor dergelijk project zonder passende beoordeling ; doelstellingen van deze beoordeling ; voorwaarden voor recht op schadevergoeding ; bescherming van particulieren tegen vermogensschade al dan niet daaronder begrepen
vergunning
financiën
informatie
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
milieueffecten
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans