10373

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, februari 8, 2013
Grondwettelijk hof. Bericht van beroep
Prejudiciële vraag ; artikelen 232 en 240 van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening ; artikel 10, 11 en 16 van de Grondwet, artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ; schadevergoeding voor de eigenaar van een terrein waarop een bouwverbod rust dat voortvloeit uit een beschermingsbesluit
financiën
erfgoed
Sint-Agatha-Berchem
BWRO
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans