10376

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, januari 10, 2013
Wet houdende uitvoering van verscheidene Internationale Verdragen inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Inwerkingtreding op 6 mei 2013
water
internationale overeenkomst
brandstof
gevaarlijke stof
biobrandstof
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans