70210d14a0e30e2b68269c3c6ccb5478 - 01/08/2016 - 13:50

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, maart 17, 2013

KB tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Opheffing van het KB van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Met ingang van 3 januari 2013


Gewijzigd bij KB van 30 augustus 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Inwerkingtreding op 20 september 2013

Gewijzigd bij KB tot wijziging van het KB van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Inwerkingtreding op 6 oktober 2014

afval
producten
productnormen
elektriciteit (toestel)
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans