10457

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, januari 31, 2013
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-26/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) ; richtlijn 98/70/EG ; kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof ; milieutechnische specificaties die van toepassing zijn op brandstoffen ; richtlijn 98/34/EG ; informatieprocedure op gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van informatiemaatschappij ; begrip technisch voorschrift ; verplichting tot mededeling van ontwerpen voor technische voorschriften ; nationale wettelijke regeling die aardoliemaatschappijen die benzine en/of dieselbrandstof in de handel brengen, verplichting oplegt om in zelfde kalenderjaar eveneens bepaalde hoeveelheid biobrandstoffen in de handel te brengen
lucht
energie
productnormen
producten
informatie
Grondwettelijk hof
brandstof
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans