10461

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 20, 2013
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 254/2013 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Inwerkingtreding op 22 maart 2013
financiën
producten
verpakking
belastingen
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans