10462

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 20, 2013
Verordening (EU) nr. 255/2013 van de Commissie houdende wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van de bijlagen IC, VII en VIII bij verordening (EG) (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen
Inwerkingtreding op 10 april 2013
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans