10501

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, februari 26, 2013
Verordening (EU) nr. 171/2013 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en IX en tot vervanging van bijlage VIII bij richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn), alsmede tot wijziging van de bijlagen I en XII bij verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
Inwerkingtreding op 19 maart 2013

Opgeheven bij Verordening (EU) nr. 195/2013 van de Commissie van 7 maart 2013 tot wijziging van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologie├źn ter beperking van de CO 2 - emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen
Inwerkingtreding op 28 maart 2013
lucht
productnormen
klimaat
brandstof
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans