10527

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, februari 19, 2013
Verordening (EU) nr. 143/2013 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat de bepaling van de CO2-emissies van voor meerfasentypegoedkeuring ter beschikking gestelde voertuigen betreft
Inwerkingtreding op 12 maart 2013
lucht
productnormen
klimaat
brandstof
LPG
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans