10541

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 6, 2012
Gedelegeerde verordening (EU) nr. 114/2013 van de Commissie van 6 november 2012 houdende aanvulling van verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de regels voor de toepassing van een afwijking van de specifieke CO 2 - emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
Inwerkingtreding op 1 maart 2013
lucht
productnormen
klimaat
brandstof
LPG
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans