10542

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, januari 29, 2013
Verordening (EU) nr. 109/2013 van de Commissie houdende wijziging van verordening (EG) nr. 748/2009 betreffende de lijst van vliegtuigexploitanten die op of na 1 januari 2006 een in bijlage I bij richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad genoemde luchtvaartactiviteit hebben uitgeoefend, met specificatie van de administrerende lidstaat van elke vliegtuigexploitant, tevens rekening houdend met de uitbreiding van de regeling van de Unie voor de handel in emissierechten naar EER-EVA-landen
Inwerkingtreding op 12 februari 2013
lucht
luchtvaartterrein
klimaat
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans