10543

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 21, 2012
Ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wijziging van de Ordonnantie van 23 juli 1993 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen
Van toepassing vanaf het belastingjaar 2013
Wijziging van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
Wijziging van de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
financiën
vergunning
sanctie
werven
belastingen
Ook beschikbaar in: Frans