10544

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 21, 2012
Ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wijziging van de Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
Wijziging van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
Wijziging van de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
Wijziging van de Ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
Inwerkingtreding op 1 januari 2013
Wijziging van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen
Inwerkingtreding op 18 februari 2013
afval
energie
financiën
sanctie
verwarming
bouw/gebouw
gevaarlijk afval
elektriciteit
belastingen
gas
inbreuk
energie (markt/distributie)
koeling (CFK/HCFK/HFK)
nuttige toepassing
EPB
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans