10545

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, februari 7, 2013
Richtlijn 2013/2/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval
Inwerkingtreding op 28 februari 2013
Omzettingstermijn : 30 september 2013
afval
verpakking
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans