10571

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, oktober 25, 2012
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 127/2012
Prejudiciële vraag ; ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; gebouwen waar regelmatig de plenaire vergaderingen van een gewestraad of een gemeenschapsraad wordt gehouden ; geen schending
financiën
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans