10587

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 6, 2012
KB betreffende de administratieve boetes bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers en in artikel 19 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de doorvoer van afvalstoffen
Opheffing van het KB van 18 december 2003
Inwerkingtreding op 27 januari 2013
afval
productnormen
sanctie
gevaarlijk afval
inbreuk
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans