10633

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, oktober 10, 2012
Gedelegeerde richtlijn 2012/50/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodhoudende toepassingen
Inwerkingtreding op 7 januari 2013
Omzettingstermijn : 2 januari 2013
afval
productnormen
producten
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans