10647

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 10, 2012
Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopglas overeenkomstig richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans