10673

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, september 11, 2012
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-43/10
Prejudiciële verwijzing ; richtlijnen 85/337/EEG, 92/43/EEG, 2000/60/EG en 2001/42/EG ; communautair waterbeleid ; omleiding van rivier ; begrip termijn voor opstelling van stroomgebiedbeheersplannen
vergunning
water
fauna en flora
informatie
water-afvalwater
milieueffecten
groenruimte
water-drinkwater
dier
water (oppervlaktewater)
water-grondwater
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans