2c5ea90900b7b790a254ee2d27e78460 - 10/03/2016 - 11:12

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, september 14, 2012
Raad van State. Arrest nr. 220.599
Verzoekschrift tot nietigverklaring ; BBR van 14 januari 2010 houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 28ter Avijlplateau van de gemeente Ukkel ; gedeeltelijke vernietiging
planning
Raad van State
BBP_besluit
Ukkel
Ook beschikbaar in: Frans