10752

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, augustus 23, 2012
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie

Gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/57 van de Commissie van 15 januari 2015 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie wat betreft de voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten in verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer en verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
Inwerkingtreding op 8 februari 2015
vergunning
fauna en flora
formulier
dier
Ook beschikbaar in: Frans