10806

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juli 4, 2012
Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking)
Opheffing van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Omzettingstermijn : 14 februari 2014
Inwerkingtreding op 13 augustus 2012
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans