5daadf44aa697cb9871edf212d6ff083 - 09/03/2016 - 11:42

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 15, 2012
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 46/2012
Prejudiciële vraag ; Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO) ; schending van artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet ; richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ; schending
informatie
vergunning
BWRO
Raad van State
Grondwettelijk hof
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans