10833

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, mei 24, 2012
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-97/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Italië ; richtlijn 1999/31/EG ; bijzondere heffing op storten van vaste afvalstoffen ; toepassing van deze heffing op stortplaatsexploitant ; werkingskosten van stortplaats ; richtlijn 2000/35/EG ; vertragingsrente ; verplichtingen van nationale rechter
afval
financiën
belastingen
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans