10884

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, maart 29, 2012
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-1/11
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Duitsland ; verordening (EG) nr. 1013/2006 ; overbrenging van bepaalde afvalstoffen ; verplichte vermeldingen ; identiteit van producent afvalstoffen ; niet-vermelding door doorverkoper ; bescherming van zakengeheimen
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans