46f088a69edab493869d16bccdd919f8 - 09/03/2016 - 12:03

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, december 21, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-316/10
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Denemarken ; verordening (EG) nr. 1/2005 ; bescherming van dieren tijdens vervoer ; wegvervoer van als huisdieren gehouden varkens ; minimumhoogte van dierenafdelingen ; inspectie tijdens reis ; beladingsdichtheid ; recht van lidstaten tot nadere regulering
uitbatingsvoorwaarden
fauna en flora
dier
Ook beschikbaar in: Frans