11068

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, december 5, 2011
Richtlijn 2011/97/EU van de Raad tot wijziging van richtlijn 1999/31/EG met betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd
Inwerkingtreding op 13 december 2011
Omzettingstermijn : 15 maart 2013
afval
gevaarlijk afval
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans