11228

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, juli 19, 2011
Richtlijn 2011/70/EURATOM van de Raad tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
Inwerkingtreding op 22 augustus 2011
Omzettingstermijn : 23 augustus 2013
afval
straling
brandstof
gevaarlijk afval
kernenergie
gevaarlijke stof
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans