11244

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, mei 26, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-538/09
Niet-nakoming ; België ; richtlijn 92/43/EEG ; specialebeschermingszones ; passende beoordeling van gevolgen van plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor beschermd gebied ; vrijstelling van beoordeling van plannen of projecten waarvoor aanmeldingsregeling geldt ; onjuiste uitvoering
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans