11247

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, juli 11, 2011
Verordening (EU) nr. 664/2011 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen ter opneming van bepaalde mengsels van afvalstoffen in bijlage IIIA bij die verordening
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans