11258

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, juni 8, 2011
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking)
Intrekking van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Met ingang van 13 januari 2013
Inwerkingtreding op 21 juli 2011
Omzettingstermijn : 2 januari 2013

Gewijzigd bij Gedelegeerde richtlijn 2012/50/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor loodhoudende toepassingen
Inwerkingtreding op 7 januari 2013
Omzettingstermijn : 2 januari 2013

Gewijzigd bij Gedelegeerde richtlijn 2012/51/EU van de Commissie van 10 oktober 2012 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmiumhoudende toepassingen
Inwerkingtreding op 7 januari 2013
Omzettingstermijn : 2 januari 2013
afval
productnormen
producten
gevaarlijk afval
verpakking
gevaarlijke stof
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans