11346

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, februari 24, 2011
Grondwettelijk Hof. Uittreksel uit arrest nr. 29/2011
Prejudiciële vragen ; wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu ; artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, grondwettelijk beginsel van de bijstand door een vrij gekozen advocaat ; milieustakingsvordering namens de gemeente ; geen schending
algemeen
sanctie
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans