11394

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, februari 17, 2011
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-36/10
Niet-nakoming ; België ; richtlijn 2007/2/EG ; infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europese Gemeenschap (INSPIRE) ; uitwisseling en actualisering van gegevens in elektronisch formaat ; onvolledige uitvoering
algemeen
informatie
Ook beschikbaar in: Frans