11397

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 30, 2011
Richtlijn 2011/37/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken
afval
uitbatingsvoorwaarden
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
autowrak
Ook beschikbaar in: Frans