b718e7adf4640b52b3802ceb9e82e577 - 14/03/2016 - 14:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, januari 24, 2011
KB waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124, gelegen op het grondgebied van de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Linkebeek van algemeen nut wordt verklaard
Inwerkingtreding op 12 maart 2011
planning
Ukkel
Ook beschikbaar in: Frans