11636

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 29, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-513/09
Niet-nakoming ; België ; richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van richtlijn 91/157/EEG ; niet-uitvoering binnen gestelde termijn
afval
productnormen
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
batterij
Ook beschikbaar in: Frans