11639

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, september 25, 2009
Raad van State. Arrest nr. 196.402, V.Z.W. Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars en V.Z.W. Belgische Petroleum Unie
Beroep tot vernietiging ; MB van 21 december 2007 betreffende de regels voor de toepassing van het BBR van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu ; vernietiging

Integrale versie verschenen op de website van de Raad van State
financiën
huisvesting
toelage
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans