11672

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juli 22, 2010
Verordening (EU) nr. 709/2010 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
fauna en flora
groenruimte
dier
Ook beschikbaar in: Frans