11716

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, april 22, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-82/09
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Griekenland ; verordening (EG) nr. 2152/2003 ; bewaking van bossen en van milieu-interacties in Unie ; definities ; begrippen bos en andere beboste gebieden ; werkingssfeer
fauna en flora
groenruimte
inbreuk
Ook beschikbaar in: Frans