11735

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, april 15, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-433/05
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Zweden ; richtlijn 94/25/EG en richtlijn 2003/44/EG ; harmonisatie van wetgevingen ; pleziervaartuigen ; verbod om waterscooters buiten openbare vaarwegen te gebruiken ; artikelen 28 EG en 30 EG-verdrag ; maatregelen van gelijke werking ; toegang tot markt ; belemmering ; bescherming van milieu ; evenredigheid ; richtlijn 98/34/EG ; wijziging van nationale wettelijke bepaling ; verplichte kennisgeving ; voorwaarden
algemeen
informatie
water (oppervlaktewater)
Ook beschikbaar in: Frans