11765

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, mei 12, 2010
Verordening (EU) nr. 413/2010 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III, IV en V bij verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen, teneinde rekening te houden met de bij Besluit C(2008) 156 van de OESO-Raad aangenomen wijzigingen
afval
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans