11766

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, april 28, 2010
Wet houdende diverse bepalingen
Titel IX. Hoofdstuk 2. Wijziging van de Wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
financiën
handelsvestigingen
werven
handelszaak
toelage
Ook beschikbaar in: Frans