11787

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, februari 25, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-172/08
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Italië ; richtlijn 1999/31/EG ; bijzondere heffing op storten van vaste afvalstoffen ; toepassing van deze heffing op stortplaatsexploitant ; werkingskosten van stortplaats ; richtlijn 2000/35/EG ; vertragingsrente
afval
financiën
belastingen
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans