11788

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, februari 25, 2010
HJEU. Arrest van het Hof. Zaak C-209/09
Verzoek om een prejudiciële beslissing ; Finland ; richtlijn 2000/76/EG ; verbranding van afval ; verbrandingsinstallatie ; meeverbrandingsinstallatie ; complex bestaande uit vergassingsinstallatie en krachtcentrale ; verbranding in krachtcentrale van niet-gereinigd gas uit thermische behandeling van afval in vergassingsinstallatie
afval
energie
verbrandingsinstallatie
gevaarlijk afval
elektriciteit
ingedeelde inrichting
nuttige toepassing
Ook beschikbaar in: Frans